Контакти: Агрокомерс-98 ЕООД гр. Търговище, д-р Исмет Шабанов

Контакти: Агрокомерс-98 ЕООД гр. Търговище, д-р Исмет Шабанов

Управител

Офис

Търговски отдел